Ympäristökasvatus kuvataiteessa ymparoiva_ymparoity

Ympäröivä ja ympäröity - minä ympäristössä, minä ympäristönä

Ympäristökäsitystemme ja -puhetapojemme taustalla on kaksinaisuusperiaatteellinen objekti- ja subjektiperspektiivi. Tarkastelutavat ovat arkielämässä päällekkäisiä, mutta hallitsevuus vaihtelee.

Tieteellinen ympäristökäsitys perustuu maapallon laajuiseen perspektiiviin. Ympäristö näyttäytyy objektina, ulkopuolisena toiminnan ja tarkastelun kohteena. Objektivoivassa havainnoinnissa korostuu näköaisti. Ympäristöä tarkastellaan yleispätevänä systeeminä, jossa havaitut objektit määritellään erilaisten kuvausjärjestelmien kautta. Havainnosta eliminoidaan subjektiiviset kokemukset ja merkitykset, jolloin kohde etäännytetään yleiselle tarkastelutasolle. Ympäristö on itsenäinen kokonaisuus ja erillään ihmisen elämästä. Maapallon ja ympäristön tarkastelu ihmisestä vieraannutettuna kohteena edistää luonnon hyödyntämistä, kontrollointia ja ympäristöongelmien kehittymistä.

Eksistentiaalinen ympäristökäsitys perustuu elämismaailman laajuiseen perspektiiviin. Subjekti on kokemuksellisesti maailmasuhteen keskus, jolloin havainnointi on merkitys- ja kokemushakuista. Ympäristö ja ihminen ovat yhtä, aistimellisesti sekä kulttuurisesti. Kokonaisuus rakentuu ja tulkitaan kokemusten, tiedon ja kulttuuristen merkitysten avulla. Elämismaailma on merkityssuhdeverkosto, aika ja paikka, osallisuutta ja suuntautumista. Paikkaan ja aikaan sitova ympäristösuhde perustuu aiempiin kokemuksiin, käsittämisen ja käytännön vuorovaikutukseen, tarkasteluun ja osallistumiseen sekä yhteisöllisiin malleihin. Maapallon ja ympäristön tarkastelu sisältä päin koettuna edistää luontoon samaistumista, osallisuuden kokemusta ja ympäristövastuullisuutta.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Perspektiivinen vertailua. Vertaa maapallon laajuista ja elämismaailman laajuista perspektiiviä toisiinsa. Tee molemmista näkökulmista kuvallinen teos, jonka aiheena on rakennettu ympäristö. Miten ilmennät objektiivista, neutraalia lähestymistapaa ja subjektiivista, kokemuksellista lähestymistapaa? Tehtävä soveltuu myös sarjakuvana ja videoteoksena toteutettavaksi.
  2. Maailmankaikkeuden keskus. Tee kuva, jossa olet kaikkeuden keskiössä. Pohdi, miten käsityksesi maailmankaikkeudesta on rakentunut.