Etä- ja virtuaaliopetus

Reaaliaikaisen etäopetuksen avulla voidaan mm. laajentaa kielivalikoimaa, parantaa opetuksen laatua, lisätä koulutuksen saavutettavuutta paikasta riippumatta sekä saada aikaan kustannussäästöjä. Etäopetuksen tueksi voidaan ottaa käyttöön erilaisia sosiaalisen median välineitä.

Ns. perinteistä eli erillisen videoneuvottelulaitteen välityksellä tapahtuvaa opetusta on järjestetty jo 90-luvulta alkaen ja se on edelleen käytössä eri puolilla Suomea, joskin sen osuus on vähenemässä. Videoneuvottelulaitteiden välityksellä tapahtuva opetus on opetusmuotona lähimpänä tavallista luokkaopetusta. Opetuksessa käytetään videoneuvottelulaitteeseen yhdistettyä näyttöä (televisio, projektori tms.). Laitteessa olevaa kameraa ohjataan kaukosäätimellä. Perinteisen laitteen kuvan- ja äänenlaatu on yleensä melko hyvä.

Video-opetuksessa laite on sijoitettu yhteen tilaan, eikä sitä siirrellä paikasta toiseen. Tämä aiheuttaa omat haasteensa, koska oppilaiden pitää olla tietyssä paikassa. Opetus voi tapahtua joko kahden pisteen välillä tai ns. sillan avulla, jolloin tunnilla voi olla mukana oppilaita useammasta koulusta ja kunnasta. Silta jakaa yhteyden eri pisteisiin ja se hankitaan joko johonkin isäntäkuntaan tai ostopalveluna. Kustannukset saattavat nousta melko korkeiksi, jos mukana on monta etäosallistujaa. Viime aikoina markkinoille on tullut käyttökelpoisia ohjelmia ja verkkopalveluita, jotka mahdollistavat erillisen videoneuvottelulaitteen ja tietokoneen yhdistämisen. Opettaja voi käyttää opetuksessa apuna esim. dokumenttikameraa ja tietokonetta. Opettajalla voi olla sekä lähi- että etäryhmä/etäryhmiä. Osallistujien määrän kasvaessa myös pedagogiset haasteet kasvavat.

Viime aikoina ovat yleistyneet ns. verkkokokousympäristöt, jolloin opetus ja opiskelu tapahtuvat kokonaan tietokoneen välityksellä. Tällöin oppilas voi tilanteen mukaan osallistua tunnille mistä tahansa tietokoneelta. Opettajalla voi myös tässä etäopetusmallissa olla sekä lähi- että etäoppilaita. Oppilailla on ryhmänä käytössään joko kokousmikrofoni ja projektori, tai jokainen käyttää yksilöllisesti omaa tietokonetta, kameraa ja kuulokemikrofonia. Opettajan apuna voi olla esim. dokumenttikamera tai piirtoalusta.

Verkkokokousohjelmista osa vaatii asennuksen, osa toimii ilman erillistä asennusta. Useimmat näistä ohjelmista toimivat jo tavallisilla koti-ADSL-yhteyksillä. Verkkokokousympäristö antaa paljon erilaisia mahdollisuuksia etäopetukseen, mutta vaatii osallistujilta myös jonkun verran enemmän perehtymistä kuin perinteinen video-opetus. Ohjelmien hinnat ja ominaisuudet vaihtelevat, mutta perus- ja toisen asteen opetukseen on tarjolla myös edullisia lisenssihintoja.

Käytettävästä systeemistä riippumatta pitää etäopetusjärjestelyissä huomioida ainakin seuraavat seikat:

  1. Kaikkien toimijoiden koulutus: opettajan peruskoulutus etäopetuksen alkaessa ja lisäkoulutus myöhemmin, oppilaiden/opiskelijoiden perehdyttäminen sekä mahdollisen avustajan koulutus.
  2. Riittävä ja jatkuva tekninen tuki; varsinkin etäopetusta aloitettaessa pitää resursoida tekniseen tukeen. Opettajaa ei saa jättää selviytymään yksin.
  3. Perusasteen oppilaiden valvonta; perusopetuslain mukaan oppilailla pitää olla oppitunnilla valvoja. Valvojana voi toimia esim. kouluavustaja.
  4. Opettajille maksettava korvaus; käytössä on hyvin kirjavia tapoja. Joissain kunnissa käytetään erillistä etäopetuskerrointa, joissain on käytössä erillinen TVA-lisä ja joissain kunnissa etäopetus rinnastetaan lähiopetukseen ilman erillistä korvausta. Asiasta ei ole valtakunnallista ohjeistusta.

Esille nousevat myös tekijänoikeudet ja opettajien vertaistuen merkitys. Etäopetuksen erilaiset toteutustavat vaativat lähiopetuksesta poikkeavia pedagogisia toimintatapoja. Reaaliaikainen etäopetus voi myös olla osa ns. monimuoto-opetusta, jossa se yhdistetään osaksi verkkokurssia.

Opetushallituksen tuottamat etälukiomateriaalit löytyvät osoitteesta edu.fi/etalukioetusivu.

Kannattaa tutustua myös Turun yliopistossa etäopetuksesta tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen: "E. Lehtinen & M. Nummenmaa (2012) Etäopetuksen lumo: kansainvälinen kirjallisuuskatsaus (pdf). Opetushallitus: Etäopetuksen koordinointihanke."