Tvt-osaamisen kartoituslomake rekrytoinnin tueksi

Oheinen viranhakijoiden tieto- ja viestintäteknisen osaamisen tasoa kartoittava kyselylomake on tarkoitettu esimiesten avuksi rekrytointiprosessissa tilanteissa, joissa työnantaja haluaa varmistua virkaa hakeneiden tieto- ja taitotasosta siten, että tiedot olisivat mahdollisimman yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Hakemuksissa hakijoiden ilmoittamat tiedot poikkeavat käytännössä huomattavasti toisistaan. Hakija saattaa jättää ajattelemattomuuttaan ilmoittamatta työnantajalle merkityksellisiä seikkoja.

Lomake voidaan antaa hakijoille etukäteen täytettäväksi tai se voidaan täyttää haastattelutilanteen yhteydessä. Lomaketta voidaan muokata paikallisiin tarpeisiin soveltuvaksi. Hakija allekirjoittaa lomakkeen ja vakuuttaa antamiensa tietojen pitävän paikkansa. Esimies pisteyttää halutessaan hakijoiden tieto- ja taitotason. Väärien tietojen antaminen voi olla syynä virkasuhteen purkamiseen koeaikana.

Lomakkeen sisältämät aihealueet perustuvat voimassa olevaan OPE.FI-luokitukseen ja seitsemältä harjoittelukoululta saatuun tietoon valmistuvien opettajien tieto- ja viestintäteknisestä osaamisesta. OPE.FI-luokitus uusitaan todennäköisesti vuoden 2012 aikana. Lomakkeelle on pyritty ottamaan mahdollisimman ajantasaisia asioita.

Pisteytyssuositus:

  • En tunne asiaa 0 p
  • Tiedän, mutta en osaa 1 p
  • Hallitsen perusteet 2 p
  • Hallitsen hyvin 3 p
  • Avoimet vastaukset max 5 p