Päättely- ja ongelmanratkaisustrategiat

Tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttö perustuu pitkälti päättely- ja ongelmanratkaisustrategioiden hyödyntämiseen. Kun käyttää sovellusohjelmistoja, Web-palveluja ja uusia ohjelmistoversioita, tulee käyttäjälle eteen jatkuvasti uusia ja muuttuvia käyttötilanteita. Kukaan ei voi ennalta opetella kaikkia tarvittavia komentoja tai toimintoja ulkoa. Näissä uusissa ja muuttuvissa käyttötilanteissa käyttäjä valitsee toiminnot hyödyntäen yleistä toimintalogiikkaa ja erityisesti omaa ongelmanratkaisua.

Ohjelmistojen ja Web-sovellusten käyttö muodostuu yksittäisten, pienten ongelmanratkaisu- tai päättelytilanteiden ketjuista:

Käyttötilanteessa liikkeelle lähdetään toiminnan tavoitteesta eli siitä, mitä on tarkoitus tehdä, mitä toimintoa käyttää. Tämä ohjaa toimintaa. Ohjelmisto tarjoaa käyttäjälle aina tilannesidonnaisia vihjeitä, joiden avulla eteneminen kohti tavoitetta on mahdollista. Vihjeitä ovat esimerkiksi dialogi-ikkunat, symbolit ja erilaiset osoittimet eli kursorit (kuten nuoli tai käden kuva). Käyttäjän tulee osata tulkita ohjelmien antamia tilannesidonnaisia vihjeitä ja käyttää ohjelmistojen yleistä toimintalogiikkaa apuna käyttötilanteessa. Oikean toimintavaihtoehdon valinta on mahdollista, kun tietää toiminnan tavoitteet sekä osaa tulkita käyttöliittymän tarjoamia tilannesidonnaisia vihjeitä ja soveltaa niiden pohjalta omaa ongelmanratkaisua.

Strategioita oikean toiminnon valitsemiseksi eri vaiheissa ovat esimerkiksi:

  • ongelman osittaminen alaongelmiin
  • asian tarkasteleminen ylemmällä abstraktiotasolla
  • analogian hyödyntäminen eli tilanteen ratkaiseminen samankaltaisen tilanteen tai esimerkin kautta
  • eri vaihtoehtojen kokeilu eli hypoteesin testaus
  • vaihtoehtojen poissulkeminen päättelemällä ja kokeilemalla

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyviä päättely ja ongelmanratkaisustrategioita voit hyödyntää ja opetella käyttäen seuraavaa ongelmanratkaisulomaketta.

Ongelmanratkaisulomake

Ongelmanratkaisulomake on väline, joka auttaa löytämään ratkaisun eteen tuleviin käyttöongelmiin. Sen avulla on tarkoitus järjestelmällisesti dokumentoida oman toimintansa ongelmanratkaisutilanteissa ja oppimistehtävien aikana.

Toiminnan dokumentoiminen auttaa ymmärtämään ohjelmistojen toimintalogiikkaa. Se myös tukee etenemään johdonmukaisesti ongelmatilanteissa. Tämän pohjalta voi tarkastella myös olemassa olevia päättelystrategioita ja luoda uusia strategioita tvt:n käytön avuksi.

Tulosta tai tallenna itsellesi ongelmanratkaisulomake oppimisen tueksi. Lomakkeita kannattaa myös tulostaa muutama kappale.