Opetusesimerkkejä kouluista

Pedagogisiin käytäntöihin tutustutaan tässä osiossa konkreettisten opetusesimerkkien kautta. Opetusesimerkit on jaettu niiden keston perusteella usean oppitunnin sekä yhden–kahden oppitunnin mittaisiin työskentelykokonaisuuksiin. Esimerkeiksi on valittu opetustilanteita, joissa digitaalista teknologiaa hyödynnetään tarkoituksenmukaisella, mielekkäällä ja monipuolisella tavalla. Opetusesimerkeissä pyritään tuomaan esiin kuinka sekä suppeissa että laajoissa kokonaisuuksissa tulisi kiinnittää huomiota oppilaiden osallistamiseen ja aktiivisuuteen, yhteisölliseen työskentelyyn, uuden tiedon luovaan tuottamiseen sekä tuotetun tiedon mielekkääseen hyödyntämiseen.

Opetusesimerkeissä hyödynnetään monenlaisia, yleensä helposti saatavilla olevia sovelluksia. Olennaista on, että kussakin tilanteessa käytetään siihen sopivia, tarkoituksenmukaisia tvt-välineitä. Esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelma on luonteva väline tekstin kirjoittamiseen, muokkaamisen, tallentamiseen, jatkokäsittelyyn ja jakamiseen. Chat-sovellukset tarjoavat kanavan yhteisölliseen ideointiin sekä autenttisen ympäristön verkkokielenkäytön harjoitteluun. Virtuaaliset ryhmätyövälineet tukevat yhteisöllisen tiedon tuottamista ja jakamista, kun taas verkon käyttö tiedonhakuun antaa opettajalle mahdollisuuden käydä läpi myös turvallisen tiedonhaun ja verkkoselauksen käytänteitä oppilaiden kanssa.