Ohjeiden ja oppaiden hyödyntäminen käytön apuna

Ohjeiden ja oppaiden käytön osaaminen on tärkeä taito. Monien ohjelmistojen mukana tulee käyttöohjekirjanen tai sähköiset käyttöohjeet. Verkosta ja kirjakaupoista on myös saatavilla erilaisia oppaita ja manuaaleja Web-sovellusten ja ohjelmistojen käytöstä. Web-sovelluksen käyttöohjeet ovat myös verkossa lähes poikkeuksetta.

Käyttöä helpottavia ohjeita on erilaisia:

 • Käytön aikaiset kuvaruutuvihjeet, esimerkiksi tilarivillä tai työkaluvihjeet työkalupalkissa
 • Ohje-valikon ohjeistukset eli "help" löytyy poikkeuksetta jokaisesta ohjelmistosta ja sovelluksesta
 • Käyttöohjeet kertovat miten Web-sovellusta tai ohjelmistoa käytetään eri tilanteissa
 • Oppaat taas johdattelevat jonkin teeman mukaiseen käyttöön tai eri käyttötehtäviin ja prosessiin

Uuden sovelluksen käytön opettelu käyttöohjeiden avulla

Lähde rohkeasti opettelemaan uuden ohjelmiston tai Web-sovelluksen käyttöä seuraamalla yksityiskohtaisesti seuraavia askeleita ja hyödyntämällä oppaita ja ohjeita:

 1. Selvitä ohjelmiston / Web-sovelluksen käyttömahdollisuudet.
  Etsi tietoa sovelluksen käyttötarkoituksesta ja eri ominaisuuksista. Mitä sovelluksella voi tehdä? Voit myös hakea käyttöesimerkkejä vaikkapa kyselemällä kavereilta tai etsimällä tietoa Webistä.
 2. Opettele lukemaan sovelluksen käyttöliittymää ja jäsentämään näyttöä ja sen eri osia.
  Jäsennä sovelluksen keskeiset näkymät, eri ikkunat, valikot ja työkalupalkit sekä itse työstöalue. Opettele sovelluksen käyttöliittymän logiikka ja yleisimpien toimintojen sijainti. Käytä tarvittaessa apuna käyttöliittymän jäsentämiseen tarkoitettuja lomakkeita sekä käyttöohjeita tai ohjekirjaa.
 3. Sovella yleistä toimintalogiikkaa ja tvt-sovellusten toiminnan yleisiä periaatteita.
  Palauta mieleen sovelluksen käyttötarkoitukset ja ominaisuudet. Mitkä toiminnot ovat sinulle entuudestaan tuttuja? Varmista, että ymmärrät kaikkien käytettyjen metaforien ja symbolien merkitykset. Varmista myös, että ymmärrät kaikki käsitteet ja toimintojen nimet.
 4. Opettele sovelluksen käyttöä askelittain yhtäläisyyksien avulla ja kokeilemalla itse.
  Mieti, mitä haluat sovelluksen avulla tehdä. Kokeile erilaisia toimintoja. Hyödynnä jotakin tuttua toimintalogiikkaa valikoiden ja työkalujen tai painikkeiden käytössä. Kiinnitä huomiota siihen, mitkä toiminnot (esim. ikkunat, valikot, työkalut ja dialogivalikot) ovat usein samanlaisia kuin muissa sovelluksissa. Tutustu tarvittaessa aina yhteen uuteen toimintoon kerralla ja mieti, mitä toiminnolla tehdään, mihin sitä käytetään ja miten sitä käytetään.
 5. Käytä tarvittaessa ongelmanratkaisustrategioita.
  Hyödynnä ongelmanratkaisulomaketta ja kirjaa siihen toiminnan eri vaiheet lomakkeen ohjeiden mukaisesti. Palauta mieleen vaiheittainen ongelmanratkaisuprosessi ja kirjaa halutun toiminnon suorittamisen vaiheet. Vertaa tarvittaessa lomakkeelle kirjattua toimintasi vaiheita käyttöohjeissa esitettyihin ja kirjaa lomakkeelle käyttöohjeiden mukainen tapa suorittaa toiminto.
 6. Reflektoi prosessia.
  Tarkastele jälkeenpäin ongelmanratkaisulomakkeeseen kirjattuja toiminnan vaiheita.
  • Miksi jokin toiminto ei mahdollisesti onnistunut?
  • Mieti, mikä on toiminnan kunkin vaiheen tarkoitus.
  • Mieti, miksi vaiheiden järjestys on tietty, miksi niitä ei voi tehdä muussa järjestyksessä?
  • Pohdi, mitä tapahtuu, jos jokin vaihe jää välistä pois? Millainen tilanne tai lopputuotos toiminnalla silloin olisi?