Käyttöliittymän lukutaito

Kun uuden ohjelmiston tai Web-sovelluksen käyttöä aletaan opetella, ensimmäinen vaihe on näytön ja sen osien jäsentäminen. Usein ongelmat tietokoneiden, Web-sovellusten ja ohjelmistojen käyttämisessä johtuvat siitä, että käyttäjä ei vielä täysin hahmota näytön eri osia eikä hallitse käsitteitä.

Nykyisten sovellusten graafiset käyttöliittymät ovat keskenään samankaltaisia. Tämä helpottaa uuden sovelluksen käytön aloittamista ja sen käytön ymmärtämistä: kun syvällisesti ymmärtää yhden sovelluksen graafisen käyttöliittymän käytön, osaa soveltaa osaamistaan myös muissa ohjelmissa. Samat käytön periaatteet toimivat kaikissa ohjelmissa.

Eri ohjelmissa ja Web-sovelluksissa on lisäksi toiminnallisia yhtäläisyyksiä, esimerkiksi perusvalikot, useat ikonit, työkalupalkit ja ikkunan rakenne. Eri käyttöjärjestelmien ja sovellusten valmistajat, kuten Microsoft ja Apple sekä vapaan lähdekoodin ohjelmistojen yhteisöt, ovat kehittäneet yhteisiä käytön periaatteita, joita ohjelmistojen tulisi noudattaa.

Käyttöliittymän lukutaito muodostuu seuraavien perusperiaatteiden ymmärtämisestä:

Näytön jäsentäminen
Näytön eri osat ja niiden tarjoama informaatio ovat käyttäjän toimintojen lähtökohta.

Metaforisuus
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö perustuu metaforien ja symbolien ymmärtämiseen sekä hyödyntämiseen.

Ikkunointi
Mahdollistaa usean ohjelman samanaikaisen käytön.

Valikot, työkalupalkit ja painikkeet – toimintojen sijainti
Valikoiden ja työkalupalkkien toiminnoilla ohjataan tietokonetta ja suoritetaan haluttuja toimintoja.