Jaetun johtajuuden käytäntöjä kouluissa

Seuraavat esimerkit edustavat hyviä, erilaisia käytäntöjä toteuttaa jaettua johtajuutta:

Yhdessä yhtenäisessä peruskoulussa on kattavat ja joustavat opettajatiimit. Jokainen koulun opettaja kuuluu yhteen kolmesta tiimistä. Tiimeihin osallistuminen ei perustu vapaaehtoisuuteen, ja niissä on alakoulun ja yläkoulun opettajia sekaisin. Tiimeillä ei ole mitään ennalta määrättyä tehtävää, vaan tehtävät jaetaan joustavasti tilanteen ja tarpeen mukaan. Lisäksi on joitakin pienempiä tiimejä erityistehtäviä varten (esimerkiksi tvt-tiimi). Tiimit pitävät säännöllisesti kokouksia yhteisten opettajankokousten yhteydessä. Koulun opettajat vaikuttavat tyytyväisiltä ratkaisuun.

Yhdessä alakoulussa apulaisrehtoreilla oli vahva itsenäinen rooli. Kahdelle apulaisrehtorille oli tietoisesti jaettu valtaa ja vastuuta niin, että johtajuutta oli aidosti jaettu, ei vain teknisiä tehtäviä. Toinen apulaisrehtori vastasi koulun oppimiskeskuksesta ja sitä kautta täydennyskoulutuksesta ja koulun kehittämisestä, toinen oppilashuollosta.

Yhdessä yhtenäisessä peruskoulussa tiimien tehtäviä kehitettiin jatkuvasti niin, että lopetettiin vanhoja ja perustettiin uusia sen mukaan, mikä vaikutti tarpeelliselta ja toimivalta. Hiljattain oli perustettu esimerkiksi Mediatiimi.