KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI


Tässä lomakkeessa olevien kysymysten avulla pyritään selvittämään koko koulun hyvinvointia. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisina. Toivon, että vastaat jokaiseen kysymykseen. Kiitos vastauksistasi!

Anne Konu
Koulumiete-projekti

PERUSTIETOA

1. Sukupuoli
tyttö
poika

2. Ikäni on
12 v
13 v
14 v
15 v
16 v

3. Luokka-aste
seitsemäs
kahdeksas
yhdeksäs

4. Luokkatunnus

KOULUN OLOSUHTEET

5. Valitse kunkin väitteen kohdalla lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto.

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä
Luokat ovat riittävän tilavia
Luokkien ilmanvaihto on hyvä
Luokkien valaistus on hyvä
Luokkien lämpötila on sopiva
Työtuolit ja -pöydät ovat opiskeluun sopivia
Muut opiskeluun käytetyt tilat ovat tarkoitukseen sopivia (liikunta, käsityö, musiikki yms. tilat)
Koulun wc-tilat ovat hyvät
Koulun tilat ovat siistejä
Välituntitilat ovat tarkoitukseen sopivia
Omien tavaroiden säilytystilat ovat hyvät
Koulurakennus on viihtyisä
Koulurakennus on turvallinen
Koulun piha on viihtyisä
Koulun piha on turvallinen


6. Alla on väitteitä opetuksen järjestelyistä ja kouluun liittyvistä palveluista, kuten ruokailusta, terveydenhuollosta tai koulukuraattorin palveluista. Valitse kunkin väitteen kohdalla lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto.

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä
Ruokailutila on viihtyisä
Ruokailu on rentouttava tauko
Koulutyö ei tunnu liian kiireiseltä
Koulutyötä on sopivasti
Lukujärjestys on hyvä
Oppitunneilla on hyvä työrauha
Koulun säännöt ovat järkeviä
Koulun rangaistukset ovat oikeudenmukaisia
Terveydenhoitajan luo on helppo päästä käymään
Voin luottaa terveydenhoitajaan omissa asioissani
Koulukuraattorin luo on helppo päästä käymään
Voin luottaa kuraattoriin omissa asioissani


KOULUN SOSIAALISET SUHTEET

7. Valitse lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto.

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä
Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä
Ryhmissä työskentely sujuu hyvin luokassani
Luokkakaverit auttavat toisiaan koulutehtävissä
Luokkakaverit auttavat toisiaan ongelmatilanteissa
Luokkakaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan
Koulukavereiden kanssa on helppo tulla toimeen
Minulla on ystäviä tässä oppilaitoksessa
Koulukaverit hyväksyvät minut sellaisena kuin olen
Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti
Opettajien kanssa on helppo tulla toimeen
Useimmat opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu
Useimmat opettajat ovat ystävällisiä


Koulukiusaaminen

Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta kiusoitellaan toistuvasti tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista oppilasta riitelee.

8. Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän LUKUKAUDEN aikana?
Ei lainkaan
Muutaman kerran lukukauden aikana
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran viikossa
Useita kertoja viikossa

9. Kuinka usein sinä olet osallistunut muiden oppilaiden kiusaamiseen tämän LUKUKAUDEN aikana?
Ei lainkaan
Muutaman kerran lukukauden aikana
2-3 kertaa kuukaudessa
Noin kerran viikossa
Useita kertoja viikossa

10. Alla on väitteitä KODIN osallistumisesta koulunkäyntiin. Valitse lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto.

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä
Vanhempani arvostavat koulutyötäni
Vanhempani kannustavat minua menestymään koulussa
Tarvittaessa vanhempani auttavat koulutehtävissä
Tarvittaessa vanhempani auttavat kouluun liittyvissä ongelmissa
Vanhempani ovat tarvittaessa halukkaita tulemaan kouluun keskustelemaan opettajan kanssa


ITSENSÄTOTEUTTAMISEN MAHDOLLISUUDET KOULUSSA

11. Valitse kunkin väitteen kohdalla lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto.

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä
Minun työtäni arvostetaan koulussa
Minua pidetään koulussa henkilönä, jolla on merkitystä
Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan mielipiteeni
Oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon koulun kehittämisessä
Koulussamme oppilaat osallistuvat sääntöjen tekemiseen
Opettajat eivät odota minulta liikaa opiskelussani
Arvostan itse koulutyötäni
Toimin vastuullisesti kouluun liittyvissä asioissa
Tunnen vahvuuteni ja heikkouteni kouluasioissa
Pystyn seuraamaan oppituntien opetusta
Olen löytänyt itselleni sopivan opiskelutavan
Pystyn tekemään omatoimisuutta vaativia tehtäviä
Pystyn keskittymään tehtäviini
Suoriudun läksyistäni
Saan apua opettajalta, jos tarvitsen sitä
Saan tukiopetusta, jos tarvitsen sitä
Saan erityisopetusta, jos tarvitsen sitä
Saan ohjausta opiskeluuni, jos tarvitsen sitä
Opettajat kannustavat minua opiskelussa
Saan kiitosta, jos olen suoriutunut hyvin tehtävissäni
Opiskelu on minusta helppoa
Useimpien oppiaineiden etenemisvauhti on minulle sopiva
Koulussani on minua kiinnostavia valinnaisaineita
Koulussani on minua kiinnostavia kerhoja


TERVEYDENTILA

12. Mitä mieltä olet terveydentilastasi? Onko se
erittäin hyvä
melko hyvä
keskinkertainen (ei hyvä eikä huono)
melko huono
erittäin huono

13. Onko sinulla tämän LUKUKAUDEN aikana ollut jotakin seuraavista oireista tai sairauksista ja jos on, niin kuinka usein? Vastaa jokaiseen kohtaan.

Ei ole ollut Harvoin Noin kerran kuussa Noin kerran viikossa Lähes joka päivä
Niska- tai hartiakipuja
Selän alaosan kipuja
Vatsakipuja
Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta
Ärtyneisyyttä tai kiukunpurkauksia
Vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin
Päänsärkyä
Väsymystä tai heikotusta
Alakuloisuutta
Pelkoa
Nuhakuumetta, flunssaa, yskää, poskiontelontulehdusta, kurkkukipua


EHDOTUKSIA KOULUN KEHITTÄMISEKSI

14. Mikä on mielestäsi koulusi paras ominaisuus? (korkeintaan 255 merkkiä)15. Mitä asioita koulussasi tulisi mielestäsi erityisesti parantaa? (korkeintaan 255 merkkiä)Miten lomakkeen täyttäminen verkossa onnistui?Tietoja tallennettaessa tarvitaan tunnusluku, jonka olet saanut opettajalta. Tunnusluku on satunnainen eikä sen perusteella voida tunnistaa sinua ja vastauksiasi.
Anna tunnusluku

KIITOS!