> till ingångssidan Utbildningsstyrelsen Projektet för mentalvårdsarbete i Birkaland Tammerfors universitet   Koulun omalle sivulle Skolans egen sida
 
   Lomakkeet Frågeformulär
 
    Nationell statistik Nationell statistik
 
  Info-sivulle Info om Trivselprofilen


      Information in EnglishVälkommen till webbsidan för Skolans Trivselprofil! Om du redan har fått ett användarnamn kan du börja med att bekanta dig med din egen skolas sida.Aktuellt
Pikkunuoli 2.7.2009
Hyvinvointiprofiili on taas käyttövalmiina lukuvuodeksi 2009–2010. Entiset käyttäjätunnukset ovat edelleen voimassa.

Pikkunuoli Tunnusluvut oppilaille ja henkilökunnalle
Luo oppilaille ja henkilökunnalle tunnusluvut koulun omalla sivulla vasta, kun tiedät että ne tullaan käyttämään kahden viikon kuluessa, sillä tämän jälkeen käyttämättömät tunnukset poistuvat järjestelmästä automaattisesti.

Pikkunuoli Välkomna alla svenska användare!
Trivselprofil är nu färdig att användas under läsår 2009–2010. Skolans tidigare användarnamn och lösen kan utnyttjas igen när nya evalueringar görs.

Pikkunuoli Beställ lösenordet först då ni vet att ni ska göra en evaluering!
Skapa inte fler koder för elever eller personalen än ni behöver. Oanvända koder skapar problem i databasen så vi avlägsnar alla de koder som inte använts inom två veckor fr.o.m de skapats. Kom ihåg att du alltid kan skapa nya koder vid behov.

Pikkunuoli Läs alla nyheter...
 Välkommen!
suomeksi
på svenska