Hotellin työnjako
Ymparistöasiaa
Kokousjärjestelyt
Kirjeenvaihtoa
Tiedonhankintatehtäviä
Tutkimustietoa

 


SanastoKielioppiTyönhakuOhjeet
pysyä rauhallisena, olla hermostumatta
Pitää mielialakorkealla, suhtautua myönteisesti asioihin
Erittäin tärkeä

Tehtävät tähtäävät siihen, että

  • ammattisanastosi vahvistuu ja laajenee
  • opit uusia eläviä tapoja käyttää suomen kieltä
  • opit kirjoittamaan muistilistoja ja työohjeita
  • tutustut hotelli- ja matkailualan kirjeenvaihtoon
  • opit selkeiden ohjeiden avulla käyttämään entistä paremmin internetiä apuvälineenä ja
  • saat hyviä linkkivinkkejä.

Opiskeluintoa!

Täytä matkailijakortti